Universiteto bibliotekų rinkodaros strategija

Sertifikuotas marketingo specialistas (LiMA A): marketingo kursas

Konferencija „Bibliotekos socialiniams pokyčiams: kultūra ir rinkodara“

Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai Kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas Įkvepianti ir draugiška aplinka Strateginiai veiklos prioritetai realizuojami vykdant penkias strategines veiklas : SV1.

Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą SV2. Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų prekybos strategija naudojant cci bei perdavimas SV3. Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai SV4.

Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą SV5. Universiteto bibliotekų rinkodaros strategija akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas Pagrindinės Universiteto veiklos yra tarptautiniu lygiu pripažintų žinių, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų kūrimas, taip pat glaudžiai su juo susijusi studijuojančiųjų kompetencijos ir talento ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą.

Svarbiausias Universiteto veiklas įgalina strateginės veiklos, nukreiptos sukurti tokią akademinę aplinką ir universitetinę kultūrą, kuri gerintų veiklos kokybę ir didintų efektyvumą, darytų Universitetą patrauklų visų studijų formų ir amžiaus grupių studijuojantiesiems, saviems ir vizituojantiems dėstytojams bei tyrėjams. Strateginės veiklos ir jų tikslai Strateginė veikla programa SV1 Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas, užtikrinantis jų saviraišką ir sėkmingą karjerą 1.

naujosios zelandijos dvejetainiai variantai sistemos prekybininko sėkmės vix

Plėtoti moksliniais tyrimais ir multidalykiniu požiūriu į problemų sprendimą grįstas bei į veiklą nukreiptas studijas 2. Sukurti ir įdiegti talentų ugdymo sistemą 3. Kurti jungtines programas su stipriais užsienio universitetais, sudaryti palankias sąlygas Universiteto studentų dalinėms studijoms kituose universitetuose ir praktikoms bei dėstytojų judrumui 4.

filipinų akcijų pasirinkimo sandorių mokestis yra dvejetainių opcionų prekyba šri lankoje

Užtikrinti pasirengimą studijuoti ir studijų prieinamumą visų šalies regionų ir socialinių sluoksnių Lietuvos piliečiams, sudaryti sąlygas studijuoti užsienio studentams 5. Plačiai ir nuolat teikti neformalaus švietimo paslaugas kvalifikaciją tobulinti ar persikvalifikuoti siekiantiems įvairaus amžiaus ir patirties asmenims SV2 Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas 1.

Plėtoti fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir kurti reikšmingą įtaką visuomenei bei ekonomikai darančias žinias 2.

Amerikos bibliotekų asociacijos Bibliotekų ateities forumas ir skaitmeninės rinkodaros modernizavimas bibliotekų sektoriuje Amerikos bibliotekų asociacijos ALA iniciatyva sausio mėnesį vyko virtualus viduržiemio Bibliotekų ateities forumas. Į jo dalyvius nuoširdžiai kreipėsi JAV pirmoji ponia dr.

Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kreipti į pramonės, verslo ir socialinės bei kultūrinės raidos poreikius 3. Užtikrinti talentingų ir motyvuotų Lietuvos ir užsienio doktorantų bei universiteto bibliotekų rinkodaros strategija tyrėjų pritraukimą ir ugdymą bei kurti tarptautiniu mastu pripažintas doktorantūros mokyklas, jungtines studijų programas 4.

KTU rinkodara ir komunikacija – sėkmingiausias ne verslo organizacijos atvejis

Sukurti aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą 5. Skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslo tyrimų centrų plėtrą SV3 Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai 1. Plėtoti Universiteto veiklą ir bendradarbiavimą su partneriais siekiant vertybinių, ekonominių, aplinkosauginių, socialinių ir kultūrinių tikslų vienovės 2.

KTU rinkodara ir komunikacija — sėkmingiausias n Pristatyti Kauno technologijos universiteto KTU atvejį konferencijos dalyviams — įmonių vadovams ir rinkodaros profesionalams — buvo pakviesta KTU Rinkodaros ir komunikacijos direktorė Ornela Ramašauskaitė. Jos pranešimo akcentas — rinkodaros svarba įmonei įgyvendinant savo strategiją; KTU buvo pasirinktas kaip sėkmingiausias ne verslo organizacijos atvejis. Pasak jos, rinkodaros ir komunikacijos, kaip svarbios srities įgyvendinant Universiteto strategiją, pripažinimas atsirado atėjus naujajam lyderiui — rektoriui Petrui Baršauskui. Ramašauskaitė pasidalino komandos formavimo bei veiklos gairių, atitinkančių organizacijos strategiją, nustatymo patirtimi, pristatė įvaizdžio tiek organizacijos viduje, tiek išorėje pokyčius.

Spręsti ir darniąja plėtra bei žiniomis grįsti aktualias miesto, regiono ir šalies ūkio, socialinės ir kultūrinės plėtros problemas, šviesti ir konsultuoti visuomenę 3. Organizuoti visą gyvenimą trunkančias studijas, kuriomis universiteto bibliotekų rinkodaros strategija tam tikroms visuomenės grupėms socialiai ir moraliai teisingą, etiškai priimtiną, šalies gamtinius išteklius tausojantį vartojimą ir ekonominį vystymąsi SV4 Universiteto darni raida užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą 1.

Įdiegti Universiteto veiklos valdymo ir kokybės vadybos sistemas, grįstą strateginio valdymo principais 2.

android dvejetainių parinkčių demonstracinė versija nusipirkti pigių akcijų pasirinkimo sandorių

Užtikrinti darbuotojų kompetencijos atsinaujinimą, stiprinti bendros veiklos motyvaciją, teikti socialinę paramą 3. Sustiprinti Universiteto reputaciją, įvaizdį ir žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio rinkose 4. Teikti paramą studentų veikloms ir organizacijoms SV5 Universiteto akademinės aplinkos ir infrastruktūros kūrimas bei puoselėjimas 1.

  • Sekundi dvejetaini opcion brokeriai us prekybininkai
  • Jk akcijų opcionų mokestis
  • Binarinių opcionų vidutinės pajamos
  • Tarptautinė rinkodara ir vadyba - ISM
  • Paprastos sistemos sintetinės prekybos tendencijos atsisiųsti
  • Получить ключ было необходимо, но Стратмор отлично понимал, что посылать глухого киллера в севильский морг было бы настоящим самоубийством.

Optimizuoti Universiteto poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir palaikyti jos kokybę 2. Universiteto strategija ir strateginis veiklos planas rengiami ir įgyvendinami aktyviai dalyvaujant visai Universiteto akademinei bendruomenei, Universiteto valdymo ir savivaldos institucijoms.

asx opcionų rinkos prekybos valandos kiek akcijų pasirinkimo sandorių yra prieš tris

Strategijos rengimas ir įgyvendinimas siejamas su SSGG ir rizikos veiksnių analize. Strategijos įgyvendinimui numatyti būtini valdymo pokyčiai, strateginių veiklų lyderiai, ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės, kuriama plano įgyvendinimo stebėsenos ir strategijos atnaujinimo sistema. Su strateginio plano įgyvendinimu susiję sprendimai priimami atsakingai, sprendimų projektus aptariant su administracija ir akademine bendruomene.

strategija rsi 2 ua akcijų pasirinkimo sandoriai

Kauno technologijos universitetas įm. LT, adresas K. Donelaičio g.

Atgal Programos tikslas Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara.

Panašūs temos