Anglies dioksido rinkos leidimų prekybos sistemos, Prekybos strategijos skleidžia lažybas

Komisija teikia Europos anglies dioksido rinkos reformos variantus

anglies dioksido rinkos leidimų prekybos sistemos

Pažinkite mus Pažinkite mus Mūsų misija - kurti geresnę aplinką ir įkvėpti įmones pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų. Su mūsų pagalba jie perka ir parduoda emisijų leidimus, valdo finansinę riziką ir turi skirtingas investavimo galimybes.

anglies dioksido rinkos leidimų prekybos sistemos

VERTIS turi didelią patirtį  intensyviai besivystančioje anglies dioksido rinkoje ir jos reguliavime. Skiriame laiko kiekvienam klientui individualiai, dirbame su jam aktualia problema. Įvairiomis paslaugomis padedame veiksmingai paskirstyti kapitalą ir valdyti finansinę riziką, suprasti teisinį ES reguliavimą ir CO2 įtaką investicijoms.

Kartu su jumis kuriame jums naudingiausią investavimo strategiją.

The EU's 2030 goals for climate and energy

Kodėl mes darome tai, ką darome Mūsų misija - kurti  geresnę aplinką ir įkvėpti įmones pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų. Per pastaruosius du dešimtmečius mūsų įmonė labai pasikeitė.

Pradžioje dalyvavome Kioto protokolo bendro įgyvendinimo projektuose.

anglies dioksido rinkos leidimų prekybos sistemos

Visiškai integruota ir efektyviai veikianti rinka padeda sumažinti išmetamų ŠESD kiekį ir leidžia pasiekti esminius aplinkosaugos tikslus, kurie mums visiems yra naudingi. Teikiamos paslaugos Bendradarbiavimas su Vertis padės jums nepasiklysti anglies dioksido rinkoje. Galite pasikliauti mūsų per ilgus metus sukauptomis žiniomis.

Savo klientams siūlome paprastus ir aiškius finansinius sprendimus.

anglies dioksido rinkos leidimų prekybos sistemos

Užtikriname paprastą, nekomplikuotą ir jaukų bendravimą. Siekdami būti jūsų patikimu ir atsakingu partneriu, mes nuolat rūpinamės savo paslaugų kokybe ir aptarnavimu.

anglies dioksido rinkos leidimų prekybos sistemos

Poreikių supratimas ir jų tenkinimas Siekdami patenkinti jūsų poreikius bei lūkesčius, kiekvieną dieną analizuojame rodiklius, leidžiančius įvertinti rinkoje vykstančius pasikeitimus ir nustatyti jų kitimo tendenciją. Visa tai leidžia mums veikti skaidriai ir efektyviai bei teikti jums tikslią ir teisingą informaciją.

Bylos 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Anglies dioksido ekvivalentas — metano CH4azoto suboksido N2Ohidrofluorangliavandenilių HFCperfluorangliavandenilių PFCsieros heksafluorido SF6 dujų kiekis, kuris daro tokį patį poveikį klimato kaitai kaip viena tona anglies dioksido. Bendrai įgyvendinamas projektas — veikla ir ar priemonės, kurias vykdant mažinamas į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis arba absorbuojamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir kurias Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos toliau — Klimato kaitos konvencija I priede nurodyta valstybė ar joje registruotas juridinis asmuo įgyvendina Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Lietuvos Respublika ar joje registruotas juridinis asmuo įgyvendina Klimato kaitos konvencijos I priede nurodytos valstybės teritorijoje. XI nuo 06 05 Žin.

Panašūs temos